2b986f7 Copy

سیم بکسل آسانسوری PAWO F7 GUSTAV WOLF

سیم بکسل آسانسوری با ساختار PAWO F7 با یک تفاوت نسبت به ساختار F7S بکار گرفته می شوند و آن نوع مغزی می باشد. در واقع از یک مغزی کنفی با قطر بسیار کم در این ساختار ویژه از سیم بکسل آسانسوری گوستاولف استفاده شده است که مقاومت کششی کمتر اما انعطاف بالاتری را نسبت به مورد مغز فولادی پدید می آورد. ساختار سیم بکسل PAWO F7 با بکارگیری بافت هم با بکارگیری بافت استاندارد و هم با بافت وارینگتون تولید می شوند و در قطر 8 الی 20 میلیمتر در بازار یافت می شوند.

سیم بکسل آسانسوری گوستاولف با ساختار F7 به دور مغزی کنفی از دو لایه مفتول استفاده می کند که در قیاس با ساختار های عمومی سیم بکسل آسانسوری یعنی ساختار 8X19 مقاومت بالاتری را به دنبال دارد. در اتصال کابین های آسانسور برج ها که به سبب طول بالای سیم بکسل پدیده خزش اتفاق می افتد از سیم بکسل گوستاولف ساختار PAWO F7 استفاده بسیاری می شود. بازرگانی جنرال بکسل وارد کننده انواع ادوات لیفتینگ بار و سیم بکسل در ایران است.