91516clamp

 ورق گیر بغل گیر

ورق گیر ها در واقع یکی از اتصالات اسلینگ در لیفتینگ بار همراه با جرثقیل ها محسوب می شوند. ورق گیر ها هم از نوع بغل گیر و هم از نوع عمودگیر تولید می شوند.

در اغلب موارد ورق گیر در انتهای یک رشته اسلینگ زنجیری اتصال پیدا می کند. تولید ورق گیر به روش فورج گرم انجام گرفته و در تولید این قطعه صنعتی از گرید های بالای فولادی که دارای درصد کربن بالایی است استفاده می شود.

ورق گیر از نوع بغل گیر بصورت زوج یعنی یا دو رشته زنجیر و یا 4 رشته زنجیر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ورق گیر های بغل گیر دارای دو بخش که بصورت نقطه ای و از طریق یک پین یا پیچ نسبت به هم حرکت دورانی دارند تشکیل می شود. با قرار گرفتن یک فک بغل گیر در زیر و یک فک بر روی ورق فلزی و تحت کشش زنجیر اسلینگ در اتصال جرثقیل این اتصال مستحکم و آماده لیفتینگ می شود.

بازرگانی جنرال بکسل وارد کننده انواع جرثقیل برقی و دستی و انواع اتصالات جرثقیل در ایران است.