63adf35x7 compacted non rotating galvanized wire rope Copy

سیم بکسل نتاب 35X7

سیم بکسل های نتاب با ساختار 35X7 دارای بیشترین تعداد رشته یا استرند در میان سیم بکسل های اتصالی بر روی تاور کرین ها هستند. بکارگیری مفتول هایی با قطر بسیار ریز در این ساختار سبب شده است تا انعطاف بسیار بالایی داشته باشند. نوع بافت بکار گرفته شده در سیم بکسل نتاب 35X7 استاندارد بوده یعنی قطر تمامی مفتول های بکار رفته در استرند ها با یکدیگر برابر است.

در واقع از یک سیم بکسل نتاب با ساختار 19X7 بعنوان مغزی در ساختار 37X7 استفاده شده است. سایز های متنوعی از این ساختار بر روی تاور کرین ها اتصال پیدا می کند اما اغلب از قطر های 18 میلیمتر الی 32 میلیمتر می باشند.

 

تنسایل مقاومت کششی حداقلی سیم بکسل نتاب تاور کرین با ساختار 35 استرندی 1770 نیوتن بر میلیمتر مربع بوده و گاهی از تنسایل 1960 نیز استفاده می شود. در صورت نیاز به مقاومت سایشی بیشتر گاهی سیم بکسل نتاب با ساختار 35X7 را بصورت کامپکت Compact نیز تولید می کنند که مفتول های آن در قسمت بیرونی به شکل تخت قرار گرفته اند. بازرگانی جنرال بکسل وارد کننده سایز های مختلف سیم بکسل نتاب اتصالی بر روی تاور کرین ها می باشد.