8439e1600kg pullift

پولیفت ویتال VITAL 1.6 تن

 

پولیفت ویتال محصول کشور ژاپن می باشد که با ضریب امنیتی بالایی در کارخانه مورد تست قرار گرفته و قابلیت تعلیق بار به میزان بالاتر از 1600 کیلوگرم قید شده بصورت اسمی را نیز دارد.

 

پولیفت ویتال VITAL 1.6 تن بصورت اهرمی کار کرده که اهرم آن بصورت دست به حرکت در می آید و با حرکت اهرم به جمع کردن زنجیر و جابجایی و کشش می پردازد. زنجیر متصل به این پولیفت از گرید فولادی G80 می باشد که دارای مقاومت کششی بسیار بالایی است. VITAL 1.6 تن