cbdaf3200 pullift

 پولیفت 3.2 تن ویتال VITAL ژاپن

پولیفت 3.2 تن ویتال VITAL با قابلیت بارگیری بسیار بالایی بوده و در صورت اصلی بودن قابلیت های بسیار بالایی داشته و در کارخانه تولید کننده تا میزان 5 تن نیز تحت بار قرار گرفته است

 

پولیفت 3.2 تن ویتال VITAL ژاپن اغلب در کاربری های ساخت و ساز و راه اندازی پایگاه های صنعتی برای نگهداری ستون ها و پایه ها تحت زاویه ای مشخص مورد استفاده قرار می گیرد.

 

زنجیر متصل به این پولیفت قابلیت بارگیری بسیار بالایی داشته از جنس فولادی و از گرید G80 تولید شده است. طول زنجیر این پولیفت 3 متر می باشد.