b1e33VIT wire rope winch steel wire rope.jpg 350x350 Copy

 تیفور 1600 کیلوگرمی

 

تیفور 1600 کیلوگرمی در ایران با برند های مختلفی عرضه می شود که اغلب آنها برند های چینی هستند.

این تیفور دارای سیم بکسل به طول 30 متر می باشد که در دو سر بصورت حلقه اسلینگ در آمده است و در یک طرف و نزدیک - در خروجی - تیفور به سطح اتکا متصل شده و در طرف دیگر به بار بر روی سطوح و سطح شیبدار متصل می شود.

 

با حرکت اهرم دستی تیفور که دارای ارتفاع 1 متر می باشد به تدریج سیم بکسل در طرف خروجی جمع شده و بار به سمت جلوکشیده می شود.