بالانسر

بالانسر فنری

بالانسر های فنری در واقع با بکار گیری سختی و قابلیت های فنر در کشش و فشار به تعلیق بار می پردازند. ضریب انبساط فنر و قطر فنر بکار گرفته شده در این بالانسر ها دو عامل اصلی نگهدارنده و فاکتور هایی برای بیان قابلیت های بالانسر هستند. ادامه مطلب…

بالانسر پنوماتیک

بالانسر پنوماتیک که از نیروی باد برای تعلیق بار استفاده می کند اغلب دارای شلنگی به قطر 5 الی 8 میلیمتر و با طول 2 متر می باشد. این بالانسر پنوماتیک با فشار 100 psi عمل کرده و فشار شکست آن 400 psi است.