bc9eeMagnetic Lifter Magnet Lifter Permanent Magnet Lifter 100kg 200kg 300kg 500kg

مگنت 600 کیلوگرمی

مگنت 600 کیلوگرمی چینی با اهرم دستی از نوع دائمی می باشد که دارای طول عمر بسیار بالایی بوده و قابلیت لیفتینگ بالایی نیز دارد.

مگنت 600 کیلوگرمی در صورت استفاده برای سطوح مسطح آهن با ضخامت بالا و یا فلزات دیگر با خواص مغناطیسی بالا قابلیت لیفتینگ تا 1500 کیلوگرم را نیز دارد.

مزیت استفاده از مگنت های لیفتینگ فلزات اتصال سریع و عدم نیاز به قلاب اتصال بار است.