مشخصات سیم بکسل استیل 7X19

یکی از ساختار های پر کاربرد سیم بکسل استیل ساختار 7X19 می باشد. در واقع یک تفاوت اصلی بین ساختار 7X19 و 6X19 وجود دارد و این تفاوت مربوط به ساختار مغزی دو سیم بکسل استیل است. در ساختار 7X19 در واقع 6 استرند به دور یک مغزی تک استرندی استیل قرار گرفته اند در حالی که ساختار 6X19 از سیم بکسل استیل خود دارای یک مغزی به شکل سیم بکسل استیل 7X7 می باشد.

در سایز برابر ساختار 6X19 از سیم بکسل استیل دارای انعطاف بالاتری بوده و کاربرد بیشتری در صنایع دارد. ساختار 7X19 سیم بکسل استیل اغلب در سایز های ریزتر مورد استفاده قرار می گیرد. در کاربری های دکوراسیون و در اجرای نرده های سیم بکسلی استیل اغلب ساختار 6X19 سیم بکسل استیل مورد استفاده قرار می گیرند. دو گرید بگیر 304 و نگیر 316 از ساختار 7X19 ]ر دو قابل عرضه می باشند و بر روی قرقره های 1000 متری و یا بصورت متری باز به فروش می رسند.

بازرگانی جنرال بکسل وارد کنتنده و عرضه کننده سایز ها و گرید های مختلف سیم بکسل استیل است.