d2eb7Gp Rb02b Air Hose Balancer 0 6 Copy

 بالانسر پنوماتیک

 

بالانسر پنوماتیک که از نیروی باد برای تعلیق بار استفاده می کند اغلب دارای شلنگی به قطر 5 الی 8 میلیمتر و با طول 2 متر می باشد. این بالانسر پنوماتیک با فشار 100 psi عمل کرده و فشار شکست آن 400 psi است.