اسلینگ سیم بکسل تک شاخه در واقع یکی از اصلی ترین ادوات لیفتینگ محسوب می شود که در لیفتینگ همراه با جرثقیل های سقفی و انواع مختلف ادوات لیفتینگ مانند تیفور ها مورد استفاده قرار می گیرد. اسلینگ سیم بکسل تک شاخه اغلب با پرس دو سر سیم بکسل بصورت ساده یا با گوشواره و گاهی دیگر اتصالات سیم بکسل بوجود می آید.