زنجیر فولادی G80 کشتارگاهی

 

در شکتارگاه ها از زنجیر فولادی در گرید G80 و در سایز بسیار دقیق از مفتول و دانه های زنجیر استفاده می شود. زنجیر G80 فولادی کشتارگاهی در مفتول سایز 8 میلیمتر استفاده شده که دانه های زنجیر آن دارای طول گام 25.4 میلیمتر و طول 41.4 میلیمتر می باشد.

 

زنجیر فولادی در گرید G80 کشتارگاهی بر روی یک نقاله بسته شده و بصورت یک حلقه بسته بر روی این نقاله حرکت می کند.

 

در فواصل یکسان و مشخص بر روی زنجیر کشتارگاهی از یک قلاب هایی برای آویز مرغ قبل از زبح استفاده می شود. شایان ذکر است که برای کاربری کشتارگاهی گاهی حتی از گرید های بالاتر از زنجیر فولادی مانند گرید G100 نیز استفاده می شود.

بازرگانی جنرال بکسل وارد کننده زنجیر فولادی در گرید های مختلف برای کاربری کشتارگاهی است.