مشخصات ریل دستی

 

ریل های دستی از اتصالات جرثقیل سقفی هستند که از یک طرف به جرثقیل اتصال پیدا می کنند و از طرف دیگر بر روی تیر آهن و ریل های سقفی قرار می گیرند.

 

حرکت این ریل ها بصورت دستی بوده و دو بعد به جهت حرکت بار اضافه می کنند. در واقع استفاده از ریل دستی برای تبدیل جرثقیل 2 کاره به 4 کاره می باشد.